نوشته‌ها

نکات مهم قبل از خرید کنترل ولو: راهنمایی برای انتخاب بهترین گزینه

نکات مهم قبل از خرید کنترل ولو: راهنمایی برای انتخاب بهترین گزینه،کنترل ولو یکی از بخش های کیلیدی در طراحی سیستم های فرآیندی هستند در طراحی هر فرآیند و برای کنترل عبور هر نوع سیال و حتی تامین امنیت سیستم لازم است تا از ولو مناسب کرده باشیم اما در قدمی بالاتر باید روش کنترل کارآمدی برای ولو داشته باشیم در نحوه انتخاب کنترل ولو با تمام جزئیات به چگونگی کنترل شیرآلات در بدنه هر فرآیند صنعتی اشاره می کنیم.

نحوه انتخاب کنترل ولو کاملا وابسته بهمشخصه های سیستم خصوصا نوع سیال عبوری ولو های صنعتی در اشکال گوناگون با قابلیت های فنی متفاوت و توانایی کنترل در حالت های متنوع طراحی می شوند آنچه مسلم است باید بتوانیم هر شیر برقی صنعتی را با هر روش کار کاملا تحت کنترل داشته باشیم.

نکات مهم قبل از خرید کنترل ولو: راهنمایی برای انتخاب بهترین گزینه

کنترل ولو چیست؟

شیرکنترلی یکی از تجهیزات اصلی و بسیار مهم در فرآیند های صنعتی و کنترلی محسوب میشوند کنترل ولو ها با تنظیم مقداری فلوی عبوریاز خود نقش بسیار کلیدی در تنظیم پارامتر های فیزیکی یک فرآیند صنعتی دارند پارامترهایی مانند کنترل فشار یک سیستم تنظیم دما / کنترل فلوی عبوری از یک خط لوله و حتی سطح مایعات داخل مخازن را ایفا می کنند.

مهمترین نکات برای خرید و انتخاب شیرهای صنعتی

برای خرید و انتخاب شیر صنعتی برای خط لوله، یک نکته مهم این است که مشخص شود از شیر برای کدام عملیات قطع و وصل و یا کنترل جریان استفاده می شود.

برای مثال ضربه قوچ، که در اثر افزایش فشار یا تغییر جهت حرکت در اثر توقف ناگهانی مایع در حال حرکت یا تغییر جهت آن بوجود می آید باعث آسیب به دریچه ها و تجهیزات می شود. بنابراین انتخاب شیر صنعتی و طراحی شیری که ضربه قوچ آب را به حداقل می رساند می تواند سطح آسیب دیدگی سیستم و اجزای آن را کاهش داده و خطر خرابی کامل را به حداقل میزان آن برساند.

نکته مهم دیگر ماهیت سیالی است که از دریچه عبور می کند. مایعات حاوی ذرات می توانند اثرات ساینده روی دریچه هایی داشته باشند که مکانیسم آنها در معرض جریان سیال قرار دارد. به عنوان مثال دیسک شیر پروانه ای در معرض جریان مایع قرار می گیرد.

اما دریچه های توپی یا بال ولوها برای این مایعات، گزینه بهتری هستند. چراکه هیچ یک از اجزا شیر در معرض جریان قرار نمی گیرند. همچنین مایعات خورنده مانند کلرین پیچیدگی های بیشتری را برای انتخاب مواد شیر صنعتی ایجاد می کنند..

نکات مهم قبل از خرید کنترل ولو: راهنمایی برای انتخاب بهترین گزینه

انواع شیرهای کنترل

شیرهای کنترل بخش کلیدی در طراحی فرآیندها هستند. آنها می‌توانند مسیر عبور سیال را به ‌طور کامل قطع کرده و یا به ‌طور کامل باز نگه دارند. حتی می‌توانند مقدار دبی عبور سیال را تحت کنترل داشته باشند تا به این طریق بتوانیم فرآیند آنالوگی را طراحی نماییم. اما لازم است بدانید که از هر نوع شیر کنترلی نمی‌توانید در هر نوع فرآیند صنعتی استفاده کنید. نکته کلیدی نحوه انتخاب کنترل ولو در اینجا کدام است؟

راهنمای نحوه‌ی انتخاب کنترل ولو نیز برای این منظور تدوین شده ‌است. لذا در قدم نخست بهتر است به معرفی انواع شیر کنترل متداول در فرآیندهای صنعتی بپردازیم. انواع پایه شیر کنترل در فرآیندهای صنعتی به قرار زیر هستند:

شیرهای توپی
شیرهای پروانه‌ای
شیرها با دریچه‌های گلوب
شیرهای دروازه‌ای
این موارد ذکر شده را اصطلاحاً به ‌عنوان پایه شیر می‌شناسیم. در واقع پایه شیر بخش مکانیکی در مسیر عبور سیال است که آن را قطع و یا وصل می‌کند.

نکات مهم قبل از خرید کنترل ولو: راهنمایی برای انتخاب بهترین گزینه پایه شیر به‌ تنهایی کارایی ندارد. بلکه باید با بخش‌های کنترل ولو همراه شود. به ‌این ‌ترتیب هر مکانیزم کنترل سیال در فرآیندهای صنعتی یک مجموعه کامل از پایه شیر و کنترل ولو می‌شود. پایه شیر همان بخش مکانیکی در مسیر عبور سیال است و کنترل ولو به ‌عنوان بخش الحاقی برای کنترل این شیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجه به طراحی پایه شیر از نکات کلیدی در راهنمای خرید کنترل ولو است. چرا که باید در قدم اول از شیر صنعتی کارآمد و مطابق با نیازهای صنعتی فرآیند تهیه کرده باشیم.